2015. március 12., csütörtök

Női Imanap 2015. 03. 08.

Gyülekezetünkben ismét megrendezésre került a Női Imanap, melynek témáját, a Bahama-szigeteken élő keresztény testvérek állítottak össze.
Szeretettel köszönjük meg gyülekezetünk asszonytestvéreinek szolgálatát! Életükre Isten áldását kívánjuk!

2015. január 2., péntek

Karácsony 2014.

"Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek" Tit 2,11

Mint minden évben, most is nagy öröm volt együtt lenni a gyülekezet tagjaival. Nagy szeretettel köszönjük meg a karácsonyi Istentiszteleten részt vevő gyermekek szereplését, a családok adományait és a csomagok elkészítésében részt vevő lelkes segítők munkáját. Köszönet a gyermekműsor betanításáért Balogh-Kiss Nikolettának és Kocsis Kittinek, továbbá énekkarban szolgáló testvéreknek! 
A gyülekezet minden tagjának, Istentől megáldott Új Esztendőt kívánunk!
Gyülekezet Presbitériuma

2014. június 4., szerda

Konfirmandus találkozó 2014. 06. 01.
Gyermeknap a gyülekezetben 2014. 05. 31.

Ez a nap az öröm, a játék és testvéri együttlét napja volt. Köszönjük a sok adományt és segítséget.
Konfirmáció vizsga és Istentisztelet 2014. 05. 17-18.Ebben az évben hét gyermek konfirmált a gyülekezetben. Május 17-én, szombaton írásbeli vizsga formájában adtak számot az eltelt két év felkészülési idejéből. Május 18-án vasárnap, a gyülekezet jelenlétében tettek bizonyságot a hitükről, majd a megerősítő áldás után vették először az úrvacsorát. Ezúton is Isten gazdag áldását kívánjuk mindannyiuk további életére.

Virágvasárnap 2014. 04. 13.


Virágvasárnap a konfirmandus és hittanos gyermekek szolgáltak, akik húsvéti tartalmú igékkel és versekkel erősítették a gyülekezetet.Köszönjük! 

Női Imanap 2014. 03. 09.A női világimanap alkalmából mi is összegyűltünk az evangélikus templomban, hogy közelebbről megismerjük az egyiptomi keresztyének életét. A gyülekezetből hét testvér vállalta, hogy a gondosan összeállított bizonyságokat és beszámolókat megismertessék velünk is. Köszönet a szolgálatukért.